Проекти

ИНИЦИАТИВА - ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА

На 26 март чествахме Деня на Земята. Ние от Сдружение Еко Неврокоп отбелязахме този ден чрез инициативата - Засаждане на дръвчета в градинката пред Културния дом.

Това е първата инициатива на нашето Сдружение, но я осъществихме с успех.

Във facebook страницата на Сдружението отправихме покана към всички наши приятели да ни подкрепят и да покажем, че ни е грижа и за Земята, и за поколенията след нас.

Макар че бяха малко потвърдилите участие във facebook, в деня дойдоха много желаещи, а най-хубавото бе, че бяха предимно млади хора - ученици, които изявиха изкренно желание в копаенето на дупките, засаждането и поливането след това на дръвчетата.

И всеки със задоволство се снима пред дръвчето, което засади. Така ще си има снимка за спомен, но което е най-важното, ще знае кое дръвче си е „негово“ и след време ще се гордее с това, какво е направил.

Искрено се надявам тези млади хора да ни подкрепят и при следващите инициативи, които Сдружението реши да осъществи.

А като благодарност към всички - публикувах снимките, които направих в събота:))


.