Проекти

ИЗПОЛЗВАЙ ТОРБИ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА ПРИ ПАЗАРУВАНЕ

Проблемът за взаимоотношенията на човека с природата става все по-актуален поради пропастта, която съществува между обществото и природата и която се увеличава с всяка изминала година. Мерките, които трябва да се вземат, засягат всеки жител на планетата, неговия начин на живот, потребление, отношение към заобикалящата го среда. Затова екологичното образование на децата от най-ранна възраст би трябвало да присъства във всеки момент от педагогическото взаимодействие.

Ето защо ние от Сдружение Еко Неврокоп решихме да насочим усилията си именно в това направление като увеличим инициативите, ориентирани към включване на децата в дейности с екологична насоченост.

Първата инициатива, която започна Сдружение Еко Неврокоп, е изграждане екологосъобразно поведение при 5-6-годишни деца и изясняване ползата от използване на торби за многократна употреба при пазаруване, вместо полиетиленови.

В изпълнението на инициативата се включиха децата от ЦДГ „Брезичка” и децата от ЦДГ” Слънце.

За осъществяване на поетата инициатива Сдружението закупи 400 торбички за многократна употреба, заедно с необходимите материали, подходящи за рисуване върху торбите. Върху всяка торбичка бе поставена щампа, която дава възможност на децата да импровизират и оцветят, така както сметнат за най-добре.

Преди да започнат с оцветяването на торбите, по лесен и достъпен начин бе обяснено на децата каква е разликата между полиетиленовите торби и тези за многократна употреба, за това, че по този начин –заменяйки найлоновите торбички, ще помогнем в опазването на природата като запазим дръвчетата и намалим тяхното изсичане.

След като торбичките бъдат оцветени, ние от Сдружение Еко Неврокоп, заедно с деца и от двете детски градини, ще ги раздадем на родителите на децата, а жителите на гр. Гоце Делчев, и всеки желаеш да ползва тези торбички с желание да помогне в опазването на околната среда.

Приложно качвам и снимки как децата се включиха в инициативата и от които може да се види желанието и радостта на децата при изработването на чантичките.


ИНИЦИАТИВА - ЗАСАЖДАНЕ НА ДРЪВЧЕТА

На 26 март чествахме Деня на Земята. Ние от Сдружение Еко Неврокоп отбелязахме този ден чрез инициативата - Засаждане на дръвчета в градинката пред Културния дом.

Това е първата инициатива на нашето Сдружение, но я осъществихме с успех.

Във facebook страницата на Сдружението отправихме покана към всички наши приятели да ни подкрепят и да покажем, че ни е грижа и за Земята, и за поколенията след нас.

Макар че бяха малко потвърдилите участие във facebook, в деня дойдоха много желаещи, а най-хубавото бе, че бяха предимно млади хора - ученици, които изявиха изкренно желание в копаенето на дупките, засаждането и поливането след това на дръвчетата.

И всеки със задоволство се снима пред дръвчето, което засади. Така ще си има снимка за спомен, но което е най-важното, ще знае кое дръвче си е „негово“ и след време ще се гордее с това, какво е направил.

Искрено се надявам тези млади хора да ни подкрепят и при следващите инициативи, които Сдружението реши да осъществи.

А като благодарност към всички - публикувах снимките, които направих в събота:))


.