Снимки

Засаждане на брези и червен дъб в двора на МБАЛ "Иван Скендеров" гр. Гоце Делчев от доброволците на Еко Неврокоп, със съдействието на Цветен град към Общинско предприятие по озеленяване и Никола Попкостадинов от община Гоце Делчев. Дата на инициативата 13.03.2021 г.