Снимки

На 28 септември 2018, с начало 18.00 часа в конферентната зала на хотел Неврокоп в гр. Гоце Делчев се проведе първото събитие по проект Best Water Use, изпълняван от Сдружение Еко Неврокоп. Събитието имаше за цел да представи проект, свързан с опазването на водата, формиране на екологично съзнание и превенция на замърсяването на водите.