Снимки

Hа 28 юли 2018 г. (събота) в гр. Банско, х-л “Орфей” беше проведен ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН по проект „Best Water Use с акроним BestU“ (договор за безвъзмездна финансова помощ Β2.6f.05 / 02.10.2017) по Програма ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020. Организатор на събитието е Сдружение АИР Банско - партньор 5 по проекта.