Новини

Рециклирането на хартия - втори шанс за гората


10-08-2022
Хартията е тънък, плосък материал, създаден от сбиването на растителни влакна, които впоследствие остават слепени без допълнително свързващо средство благодарение до голяма степен на водородни връзки и донякъде на това, че са преплетени. Влакната обикновено са естествени и се състоят от целулоза. Най-често използваният материал е дървесна маса от подходящи видове дървета, обикновено с мека дървесина като например смърч, но могат да се използват и други растителни влакна от растения като памук, лен, коноп и ориз. В наши дни рециклираната хартия е най-важната суровина за повечето опаковъчни и вестникарски видове.
Първия лист хартия, известен в историята, е направен преди около 3500 години преди новата ера от древните египтяни, които използвали ленти от папирусова тръстика, които намокряли, нарязвали и ги пресирали на листи.

Хартията, която ние днес използваме, е изобретена в Китай през около 705 година от учител на име Тс'ай Лун. Легендата разказва, че един ден той гледал как една оса си правела гнездото като дъвчела парченца бамбук и сливайки ги с нейната слюнка изработва малък лист хартия, която използва, за да направи гнездото си. Той копирал осата, правейки паста от бамбук и вода, след което разстилал листа да се изсуши на слънце. Производството й се пазело в дълбока тайна За жалост това знание се разпространило бавно към арабите през 8-ми век и в Европа през 14-ти век. Изнесена е от Китай чрез тесте карти, което попада на кораб.
Първата машина за производство на непрекъсната хартия е изобретена и патентована от Н. Л. Робер през 1798 г.

КАК СЕ ПРАВИ ХАРТИЯТА?

Хартията се е правела на ръка и се е използвала от хиляди години, докато през 18-ти век с въвеждането на машини за производство на хартия, тя се превърнала в евтин и готов за употреба материал.
Днес хартията се прави от дървесен пулп, добиван от дървени стърготини от късовлакнеста твърда дървесина (например евкалипт) или от дълговлакнеста мека дървесина (например бор). Някои хартии се правят от памучни влакна.
Първо, дънерите на дърветата се правят на стърготини с големината на пощенска марка. Отделните влакна се извличат от стърготините посредством вода и топлина, след което се правят на каша (пулп). Превръщането в каша е химичен процес, който отделя дървесните влакна от лигнина и другите дървесни части.
Пулпът е меката, пореста част на дървото. Лигнинът е лепилото, което държи дървото като цяло. Ако лигнинът бъде оставен в хартиения продукт, хартията пожълтява и се разпада, ако бъде оставена на слънце. Сигурно сте забелязали, че вестниците пожълтяват много бързо. Обикновено във вестникарската хартия има лигнин, защото вестниците траят един ден или малко повече.
Пулпът се избелва и изтънява върху ролкови сита, където водата се отстранява и пулпът се изсушава; ролките правят хартията гладка. Веднъж изгладена и изсушена, хартията е готова да се превърне в бележници, вестници или други продукти.
Висококачествената хартия се избелва с белина, съдържаща хлор и понякога се покрива с глина и лепила, за да й се придаде гланцов завършек.
Суровините, използвани за приготвянето на хартия, са разделени на отделни влакна в един процес, в който суровината се превръща в каша.
Съществуват 2 основни метода за превръщане на дървесината в каша:
Механичен - работа с машини за разделяне на фибри чрез натискане и шлайфане.
Химичен - чрез химичен /воден разтвор.
Хартия, направена по химически път, е по-силна и е по-малко склонна към промяна на цвета. Принтерната хартия и хартията за писане се произвеждат по този начин. За съжаление химикалите, използвани в химическата хартия, не са екологично чисти и увеличават замърсяването на въздуха и водата.
Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт.

ПРИЧИНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯТА.

Индустриалното производство на хартия има голям негативен ефект както върху околната среда първо чрез изсичането на дървета за получаването на хартията и второ - изхвърлените хартиени отпадъци замърсяват околната среда. Рециклирането на хартията намалява това вредно влияние.
За страните без собствени източници на дървесен пулп основното предимство на рециклирането от икономическа гледна точка е намаляването на потребността от вносен пулп. В Дания рециклираните материали осигуряват повече от 80% от суровината, необходима при производството на хартия и картон, в Испания - 70%, а в Холандия - 75%.
Макар че дървесината все още е предпочитана суровина, все повече се използват и недървесни влакна от култивирани растения като коноп, юта и лен, диворастящи растения като бамбук и агаве или селскостопански отпадъци - слама, както и отпадъци от суха захарна тръстика. Дървесният пулп (целулозата) се добива както от дървета с мека дървесина (смърч и бор), така и от дървета с твърда дървесина (евкалипт или топола).
За разлика обаче от стъклото и металите хартията не може да бъде безкрайно рециклирана, тъй като в процеса на получаване на пулпа влакната постепенно се разкъсват и е необходимо да бъдат добавяни естествени, сурови влакна. Голяма част от хартията не може да бъде рециклирана поради това, че е замърсена и не отговаря на изискванията на БДС EN 643 за видове отпадъчни хартии.

Запазване на горите

Днес над 90% от пулпа се прави от дървесина. Производството на хартия е отговорно за около 43% от всички отсечени дървета и представлява около 1.2% от световния БВП. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дървесен пулп, а рециклирането на 1 тон принтер или факс хартия спасява малко повече от 2 тона. Дърветата, които се отглеждат специално за използването им като целулоза, представляват 16% от световното производство. Повечето фабрики за производство на хартия засаждат отново горите, които изсичат, за да си подсигурят непрекъснатия добив на дървесина. Изчислено е, че рециклирането на половината от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 80 000 кв. км гори.

Енергия

Енергийната консумация се намалява при рециклирането, въпреки че се води известен дебат за това с колко точно се намалява потреблението. Според проучванията енергийното потребление при използване на рециклирана хартия за получаването на нова хартия се намалява с от 40% до 60%. Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 4000 kWh електроенергия. Това количество е достатъчно да захрани едно тричленно европейско семейство за цяла година или да отоплява и охлажда едно североамериканско семейство за половин година.

Сметища

Около 35% от твърдите общински отпадъци (преди рециклиране) са хартия и хартиени продукти. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия намалява обема на сметището с 3 куб.м. Освен рециклирани хартиените отпадъци могат да бъдат и изгаряни. При този процес от тях се отделя метан, който е опасен парников газ. Хартията и картонът от гледна точка на техния произход от дървесина имат висока калорична стойност и могат да бъдат оползотворени. Много големи оператори на сметища улавят този газ, за да го използват като биогаз. В силно урбанизираните части на Европа и Северна Америка има малко земя, която е подходяща за сметища и затова те трябва да се използват рационално. За щастие точно това са и местата, където е най-ефективно разделното събиране и рециклиране на хартия.

Замърсяване на въздуха и водата

Според американската агенция за опазване на околната среда (US EPA) рециклирането на хартия води до намаляване с 35% на замърсяването на водите и с 74% замърсяването на въздуха. Рециклирането на хартия намалява търсенето на чист дървесен пулп и по този начин намалява като цяло количеството на замърсяването на въздуха и водата от производителите на хартия. Рециклираният пулп може да се избелва със същите съставки, с които се избелва и чистият, но водородният пероксид и натриевият хидросулфит са най-честите избелващи материали.
От друга страна, рециклирането на хартия позволява да се намали отделянето в атмосферата на т.нар. парникови газове. Въз основа на изследвания е установено, че рециклирането е щадящ околната среда метод, по-специално по отношение на това, че се отделя най-малко количество CO2 в атмосферата.

ЕС

Рециклирането и възстановяването на хартия в Европа има дълга история. Европейските производители на хартия и рециклиращите предприятия работят заедно, за да изпълняват изискванията на Европейската комисия и националните стандарти. Тяхната обща цел е да намалят негативния ефект върху околната среда при процеса на производство, конвертиране, принтиране, събиране, сортиране и рециклиране на хартията и да осигурят оптимално и екологосъобразно рециклиране на хартията.

КАК СЕ РЕЦИКЛИРА ХАРТИЯ?

Сега ще проследим стъпките протичащи в процеса на рециклиране на хартията.

Сортиране

Успешното рециклиране изисква чиста възстановена хартия, без никакви замърсители, като например храна, пластмаса и метали.

Събиране

Преди да бъде транспортирана до хартиена фабрика, търговецът на отпадъчната хартия събира възстановена хартия, опакована в здрави бали.

Превръщане отново в каша
Разтворът, който съдържа вода и химикали, накъсва възстановената хартия на малки парченца; загряването допълнително раздробява отделните влакна. На този етап малките замърсители се отстраняват.

Почистване

Тежките замърсители, като например скоби за телбот и кламери, се отделят от кашата.

Премахване на мастилото

Понякога кашата трябва да бъде подложена на процес премахване печатното мастило или лепкави материали. Въздух и сапуно-подобни химикали помагат на мастилото да излезне на повърхността на кашата. Утайката, която е събрана на повърхността след това се отстранява.

Рафиниране и избелване
По време на рафинирането кашата се разбива, за да могат влакната да се подуят. С помощта на химикали се премахват цветовете от хартията

Направа на хартия
Накрая чистата целулоза е готова да се направи на хартия. В кашата се добавя вода и се напръсква върху плосък екран; водата се изтича от целулозата и рециклираните влакна слепват заедно. Листът се загрява и изсушава, а след това се навива върху голяма ролка, готова да бъде превърната в различни видове продукти.
 


ПРЕДИМСТВА ОТ РЕЦИКЛИРАНЕТО НА ХАРТИЯ

Замърсяването на водата се намалява до 35%.
Замърсяването на въздуха се намалява до 74%.
Намалява се консумацията на енергия от 24 до 54%.
Намалява се унищожаването на девствени гори.
С един тон рециклирана хартия се спасяват около 13 дървета.
Хартията може да се рециклира до 8 пъти.
Най–често срещания отпадък в океаните са опаковки от хранителни продукти.
Оползотворяването на всеки тон хартиени отпадъци води до икономията на 800 кг целулоза и 810 КWh електроенергия.
При преработката на 1 000 кг хартиени вторични суровини се спестява около 3,5 куб. м дървесина.
Производството на 9 000 листа хартия води до унищожаването на едно дърво.
Един тон рециклирана хартия или картон спестява приблизително 32 000 литра вода.
Около 324 литра вода се използва за производството на 1 кг. хартия.
10 000 дървета се отсичат годишно в Китай за производството поздравителни картички.
В Холандия се рециклира около 77 процента от използваната хартия.
В Германия се рециклира около 67 процента от използваната хартия.
В Япония се рециклира около 52 процента от използваната хартия.
В Съединените щати се рециклира около 45 процента от използваната хартия.
Всяка година в Америка се отпечатват 2 милиарда книги, 359 милиона списания и 24 милиарда вестника.
За отпечатването на неделното издание на New York Times се използват 75 000 дървета.
Всяко дърво произвежда достатъчно кислород за трима души.
40% от боклука на Земята е хартия.