Новини

Опаковки = отпадъци


04-09-2017
Хартията, стъклото и пластмасите са основни материали, от които се произвеждат опаковки за стоките за индивидуална и масова употреба. И най-елементарните неща, които закупуваме, както и най-скъпите предмети обикновено идват с допълнителна форма и опаковка. Живеем в свят, в който е нужно да сме "опаковани":

- за по-добро съхранение на стоките и осигуряване на необходимата хигиена;

- за запазване на целостта и търговските качества на стоката;

- за запазване на качествата на стоките при различни температури за голям период от време;

- за предоставяне на необходимата за потребителя информация относно съответната стока - това е обикновено и мястото, където е сложена въпросната информация;

- много често се рекламира не самия продукт, а опаковката, в която се предлага и по-често имаме информация за вида на опаковката, отколкото за продукта;

- това е често най-разпознаваемата част, по която се ориентираме в морето от продукти;

- когато опаковката извърши основната си предназначение - да бъде разпознат продукта, да информира, да разкраси, да направи пренасянето удобно на продуктите тя се превръща в ненужна част. Често опаковките имат значително по-големи размери и заемат пространство и поради тази и други причини опаковките биват премахвани. Това е моментът, в който опаковките стават отпадъци.

Според времето, за което опаковките се трансформират в отпадък те се разделят на три вида:

опаковки, които се изхвърлят веднага след закупуването на стоката - опаковки на електроуреди, някои храни и др.;

опаковки, в които закупената стока се съхранява до нейното оползотворяване - опаковки на храни, битова химия, тоалетни принадлежности;

опаковки, които са част от стоката - опаковки на компактдискове, парфюми и други. Те са атрактивни и не се превръщат в отпадъци дълго време.

Посочените по-горе типове опаковки могат да се обединят с понятието първична опаковка и съставляват една малка част от обема отпадъци, дължащ се на опаковките. Освен тях е необходима вторична опаковка, за да бъдат стоките удобни за пренасяне и складиране - големи кашони, пластмасово фолио, стиропор и др. За доставка до магазините стоките се опаковат в т.нар. транспортна опаковка - дървени или пластмасови палети, подходящи за механично превозване и разтоварване.

Обикновеният потребител създава най-много отпадъци от хранителни стоки и стоки за бита. Намаляването на качеството на опаковката за сметка на качеството на продукта не е изгодно и дори би могло да увеличи количеството на отпадъците като цяло, а и изхвърлянето на развалена храна поради лоша опаковка е много по-голямо разхищение.

Как можем да помогнем?

Всеки потребител обаче би могъл да допринася за намаляване на отпадъците от опаковки като купува обмислено и с ангажираност за запазване качеството на средата, в която живее. Магазините раздават неограничено количество от различни по качество и размер пластмасови торбички, които често се използват в ненужно големи количества.

Можете да ползвате многократно по-здравите найлонови торбички, с които се пазарува предимно в хранителните магазини. Ако имате желание да намалите вашия боклук, можете да си закупите пазарска чанта, чиято употреба ще гарантира още по-малко производство на отпадъци.

Основната част от замърсяването с опаковки е дело на самите производители и търговци. Те биха могли да се включат в начинанието да бъдат редуцирани опаковките като подпомогнат усилията на потребителите за намаляване на отпадъците по следния начин:

- да предлагат по-голям асортимент стоки в опаковки за многократна употреба;

- да предлагат опаковки от един и същ материал (при много пластмасови бутилки шишето и капачката се правят от различни материали - шише от полиетилен и капачка от полипропилен) което затруднява рециклирането;

- да се припомнят някои стари технологии като употребата на стъклени бутилки вместо пластмасови или метални - това позволява многократна употреба;

- при метални опаковки отделните части се правят от различни сплави, което влошава качеството на скраба;

- да не се използват общи опаковки - стекове, блистери и др.

- и много важно - когато се разработват опаковки да се има предвид и тяхното евентуално рециклиране.

Съществуват много начини, които биха могли да бъдат направени не само на лично, но и на държавно ниво, което да регламентира употребата на опаковки в страната:

- да се забрани използването на опаковки, които не отговарят на изискванията по отношение на употребата и рециклирането им;

- да се предоставя информация на потребителите на опаковани стоки за системите на връщане и събиране на опаковките, рециклирането им и респективно възможностите за безопасната им повторна употреба.

Всеки потребител би могъл да допринесе за намаляването на отпадъците от опаковки в своя дом като:

  • използва повторно употребявани пазарски пликове;
  • използва многократно буркани, кутии и други трайни опаковки;
  • купува „на едро" стоки, които използва често (стекове с различни храни и напитки, по-големи разфасовки на плодове, зеленчуци и др.);
  • събира и предава за рециклиране годни за това опаковки.

Разделяне и преработване

Разделянето на боклука е инициатива, която се стреми да опосредства процеса на рециклирането му като ангажира потребителите да бъдат отговорни към самият процес на рециклиране и да участват в него активно. За съжаление наличието на кофи за боклук, които приканват хората да правят ефективно това разделяне не е достатъчно. Нужна е и другата част от процеса, а именно ефективното рециклиране, информирането на хората в детайли за този процес и прилагането на санкции при неспазване на правилото за разделяне. Това е възможно, когато боклукът започне реално да бъде разделян в крайните си дестинации, а не да има само сухи тренировки, които не подлежат на проверка и санкции.

 

Източник: aktivnipotrebiteli.bg