Новини

Почвата по света е застрашена, но процесът е обратим


12-10-2018
Състоянието на почвите в света рязко се е влошило вследствие на ерозията, намаляващото съдържанието на хранителни вещества, загубата на органичен въглерод и др.
Данните са представени в доклад на експерти на Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО). В нея влизат около 200 почвоведи от 60 страни.
 
Тенденцията може да бъде спряна, ако страните поемат инициативата за управление на почвите с използването на нови технологии, се казва в доклада "Състояние на почвените ресурси в света".

Основният извод в доклада е, че 33% от почвените ресурси са деградирали в умерена или висока степен в резултат на ерозията, засоляването, окислението, химическото замърсяване. Промените в състоянието на почвите стават преди всичко вследствие на нарастването на броя на населението и на икономическия растеж.

Населението на планетата сега се е увеличило до 7,3 милиарда души, повече от 35% от повърхността на сушата, която не е покрита с лед, е превърната в земи със селскостопанско предназначение.

Тежко бреме за почвите е и урбанизацията. Друг фактор, способстващ за промените в почвата, са измененията в климата, се отбелязва още в доклада. До 2050 г. се очаква населението на Земята да бъде над 9 млрд. души, а натискът върху почвите за производство на храна и горива да продължи да се увеличава. Това ще доведе до изискването производството на храни да нарасне с 60%, пишат от БТА