Новини

Някои факти за генетично модифицираните организми и хранителните продукти


05-09-2019
Генетично модифицираните организми и произхождащите от тях хранителни продукти са сериозна заплаха за здравето на човека и околната среда.

Трябва да се действа преди да е станало късно.
Гените на организмите от бактериите до човека представляват "плана", по който са устроени тези организми и всяка една тяхна част. Генното "инженерство" е процес на изкуствено преобразуване на тези планове. В лабораторни условия генната технология е незаменима при изследване на фундаменталните процеси, протичащи в живите клетки. От друга страна генетичното манипулиране на различни организми с търговски и политически цели крие множество опасности. Това е така, защото живите организми, дори и едноклетъчните бактерии, са устроени доста сложно и учените не могат да предвидят всичките последици от вкарване на чужди гени в даден организъм. Поради тази причина няма възможност да се предвидят предварително какви ще са дългосрочните последици върху организма на този, който консумира храни, получени от такива генно модифицирани организми и какви ще са дългосрочните последици върху околната среда.

Днес в света се признават катасрофалните странични ефекти, причинени и причиняващи се от ядреното замърсяване, глобалното затопляне, токсичните ефекти причинени от различни химически продукти като хербициди и пестициди. Често лекарства се оттеглят от употреба поради опасни странични действия. Във всички случаи обаче вредните ефекти изискват време, за да се прояват и да бъдат взети подходящи мерки.

Разликата между гореизброените вредни последствия и проблемите, които поставя използуването на генно модифицирани организми и храни е, че техният отрицателен ефект е необратим. За това от жизнено значение е да се предпазим от тези проблеми преди да са станали необратими. Такъв предохранителен подход е незаменим с цел да предпазим себе си, нашите деца, бъдещите поколения и околната среда. Трябва да се действа преди да е станало късно.

Какви са опасностите от въвеждането на генетично модифицирани организми и консумирането на храни получени от тях?

I. Фундаментални недостатъци:

ГЕННАТА ТЕХНОЛОГИЯ НЕ Е ПРЕЦИЗНА.
Вкарването на чужди гени в манипулирания организъм е процес, при който мястото където ще попадне чуждия ген не може да се контролира. Последствие от това е огромният риск от предизвикване на смущения във функциите на останалите гени и на организма приемник. (Bergelson, J., Purrington, C.B., 1998. Promiscuity in Transgenic Plants. Nature 3 September 1998, p. 25.)

ПОВСЕМЕСТЕН ПРОВАЛ НА СЕЛСКОСТОПАНСКАТА РЕКОЛТА.
Компаниите имат за цел печалба от патентоването на генно модифицирани семена. Растенията от такива семена могат да предизвикат появата на специфични вредители и до поголовно унищожаване на добивите. (Return to Resistance: Breeding crops to reduce pesticide dependency by R.A. Robinson, California, USA: AgAccess. Ottawa, Canada: IDRC Books. 1996)

ЗАПЛАХА ЗА ЦЯЛОСТНОТО СНАБДЯВАНЕ С ХРАНИ.
Генетично модифицирани семена могат да бъдат лесно пренясяни от насекоми, птици, вятър до съседни места и по-далече. Опрашване на не-модифицирани растения с полен от транс-генни може да доведе до генното им замърсяване. (Emberlin, J., Adams-Groom, B., and Tidmarsh, J., 1999 . A Report on the Dispersal of Maize Pollen. National Pollen Research Unit, University College, Worcester WR2 6 AJ, England., January (1999). (February 23, 2004 Genetically Engineered DNA Found in Traditional Seeds. Study Has Implications for Trade, Organic Agriculture,Human Health.

II. Опасности за здравето на хората.

ЛИПСА НА ДЪЛГОСРОЧНИ ТЕСТОВЕ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ.

НОВИ ТОКСИНИ.
Генетичното манипулиране може да доведе до неочаквани мутации, които могат да бъдат причина за високи нива на токсини в генно модифицираните храни. (Inose, T., and Murata, K. 1995. Enhanced accumulation of toxic compound in yeast cells having high glycolytic activity: a case study on the safety of genetically engineered yeast. International Journal of Food Science and Technology, Vol. 30, p. 141)

АЛЕРГИЧНИ РЕАКЦИИ.
(Nordlee, J.D., Taylor, S.L., Townsend, J.A., Thomas, L.A. and Bush,, R.K., 1996. Identification of a Brazil nut Allergen in Transgenic Soybeans. New England Journal of Medicine, Vol. 334(11), p. 726.)

СИЛНО ПОНИЖЕНИ ХРАНИТЕЛНИ И ВКУСОВИ КАЧЕСТВА.
Приятно изглеждащ генетично манипулиран домат може да бъде няколко седмици стар, безвкусен и с пълна липса на хранителна стойност.

ВЪЗНИКВАНЕ НА РЕЗИСТЕНТНИ КЪМ АНТИБИОТИЦИ ПАТОГЕННИ БАКТЕРИИ.
(New Scientist, January 30, 1999. Can we really stomach GM foods? Gut reaction.)

СТРАНИЧНИТЕ ЕФЕКТИ ПРЕДИЗВИКАНИ ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ ИЛИ ДОБАВКИ МОГАТ ДА ПРИЧИНЯТ СМЪРТ ПРИ КОНСУМИРАНЕ.
(Mayeno, A.N., and Gleich, G.J., 1994. Eosinophilia-myalgia syndrome and tryptophan production: a cautionary tale. TIBTECH, Vol. 12, p. 346.)

III. Опасности за околната среда
УВЕЛИЧЕНО ИЗПОЛЗУВАНЕ НА ХЕРБИЦИДИ.
(Benbrook, C., 1999. Evidence of the Magnitude and Consequences of the Roundup Ready Soybean Yield Drag from University-Based Varietal Trials in 1998. Benbrook Consulting Services, Sandpoint, Idaho, Ag BioTech InfoNet Technical Paper Number 1, July 13, 1999)

ЕКОЛОГИЧНИ ВРЕДИ.
(Metz, P. L. J., Jacobsen, E., Nap, J. P., Pereira, A., and Stiekema, W. J., 1997 . The impact on biosafety of the phosphinothricin-tolerance transgene in inter-specific B. rapa x B. napus hybrids and their successive backcrosses. Theoretical and Applied Genetics 95, 442-450.)

ГЕННОТО ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОЧИСТЕНО.
Веднъж генно модифицирани организми внедрени в околната среда или получени от взаимодействие с не-модифицирани организми, не могат да бъдат извадени обратно. Генното замърсяване за разлика от ядреното или химическото е необратимо.

Д-р Диди Баев
Научен Сътрудник по молекулярна микробиология и генетика
(State University of New York) в град Бафъло, САЩ, didi@buffalo.edu