Новини

Човекът – най-големият хищник в историята на Земята


26-10-2022
Група канадски учени под ръководството на Крис Даримънт от университета Виктория са стигнали до извода, че човекът е най-страшният хищник за цялата история на Земята. Това, че ние сме хищници и сме на върха на хранителната верига, е отдавна известно, но групата на Крис Даримънт се е опитала в своето изследване да сравни детайлно хищното поведение на човека и другите хищници.

 Оказва се, че хората са приблизително 14 пъти по-опасни от всеки друг хищник. При това, ако при лова на големите тревопасни човекът нанася толкова вреда на популацията, колкото и другите големи хищници като тигрите и лъвовете, то при лова на риби или хищни животни ние се явяваме като супер хищник. По този начин, както споменават учените, нито един вид хищници освен човека не убива повече от 2% от популацията на рибите, като мечките или другите зверове риболовци ловят преди всичко млади риби, докато човекът предпочита улова на по-възрастни и големи екземпляри. Тези два фактора – прекомерният улов и това, че се убиват преди всичко риби, които могат да създадат потомство, водят до това, че в много региони възстановяването числеността на рибите е проблемно. В резултат – много видове са под угрозата от измиране.

Учените казват, че това поведение не е типично за хищниците, тъй като броят им е пряко свързан с броя на животните, които те ловят, и съответно броят на хищниците и жертвите винаги е в относително равновесие. Изследователите отбелязват, че освен непосредственото убийство на животните човекът разрушава и средата им на обитаване, правейки възстановяването на популацията още по-трудно.
В края на краищата учените предупреждават, че това поведение на супер хищник, който унищожава популацията на своите жертви, може да се отрази негативно и на самите хора, когато броят на животните намалее до критично количество. Простичко казано – гореспоменатото равновесие ще бъде катастрофално нарушено. В този случай не ни чака нищо друго освен екологична катастрофа, подобна на това, което се е случило преди около 14 хиляди години, когато мамутите и някои други големи тревопасни са измрели, в частност и заради прекомерното им ловуване.