Новини

Учениците от V А клас от III ОУ "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев се запознаха с процеса на рециклиране


29-11-2023
Еко Неврокоп отбеляза Европейската седмица за намаляване на отпадъците като оказа съдействие на малките ученици от V А клас от III ОУ "Братя Миладинови" гр. Гоце Делчев да се запознаят с процеса на рециклиране. Заедно с техните ръководители Мария Джалова и Любка Цирова учениците се включиха в кампанията като посетиха фабриката за рециклиране на пластмасови отпадъци на фирма ЕТ Димитър Христов – НЕТИ.

С огромен интерес те се запознаха с етапите, през които преминава рециклирането на пластмасовите капачки и повторното им използване, колко важно е подобряването на разделното събиране на отпадъците и предотвратяването на изхвърлянето им в околната среда.

Основната цел на инициативата бе да повиши осведомеността относно правилното управление на ресурсите и отпадъците и да насърчи практически дейности за справяне с проблемите, които предизвикват различните видове отпадъци.