Новини

ПОКАНА за участие в първо обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“


22-06-2023
Стартират трите цикъла на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ финансирани по  Проект „Създаване на нова стойностна верига въз основа на холистичен механизъм за подкрепа на предприятията“, акроним ENTER-VALUE, реф. №6326, финансиран с договор №B6.3a.17r от 13.04.2021 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014 – 2020. Обученията ще се проведат в периода юни – юли 2023 г.

Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в първото обучение, което ще се проведе на 29, 30 юни и 1 юли 2023 г., в гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №13, Зала за събития.  

Обученията са насочени към изграждане и повишаване на предприемаческите, управленски и бизнес умения на потенциални предприемачи, които възнамеряват да стартират или ще стартират бизнес в сферата на туризма, търговията на дребно и креативната икономика, ръководители на съществуващи микро, малки и средни предприятия, предприемачите и/или техни служители в посочените сектори.

По време на обучението ще бъдат разгледани теми, като: Същност и роля на предприемачеството; Генериране и оценка на бизнес идеи; Бизнес планиране; Оперативно и стратегическо управление; Организационна ефективност; Лидерство; Продажби и работа с клиенти; Разработване на SWOT анализ; Източници на финансиране; Канава на бизнес модел и др.

Участниците ще имат възможност индивидуално и по групи да предлагат решения на поставените казуси и упражнения, както и мотивирано да излагат своята теза.

По-подробна информация за обучението можете да получите като се свържете с нас.

Информираме Ви, че местата са ограничени и Ви благодарим предварително за проявеното желание  за участие!

Моля, да потвърдите Вашето участие на e-mail: veleva@econevrokop.eu или на тел: 0888585865 - Галена Велева или 0886 883 300, office.sim@gmail.com