Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


24-11-2023
СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда по проект “Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ B6.3a.14/13.04.2021 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Конференцията ще се проведе на 30 ноември 2023 г. в гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 13

 ПРОГРАМА

17:30 – 17:45

Регистрация на участниците и кафе за добре дошли

17:45 – 18:00

Откриване на събитието от ръководството на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

18:00 – 18:50

Представяне на целите на проекта и постигнатите резултати

Мариана Бродева, експерт

18:50 – 19:20

Насърчаване на младежкото предприемачество чрез обучение и споделяне на опит

Росица Джамбазова, експерт

19:20 – 19:30

Дискусия и закриване на събитието

19:30

Коктейл