Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАТИВНО СЪБИТИЕ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ


07-06-2023
Сдружение Еко Неврокоп кани всички желаещи да вземат участие в Консултативно събитие за осведоменост и развитие на диалог със заинтересовани страни от бизнеса в региона.

Събитието е със свободен достъп и е предназначено за представители на микро, малки и средни предприятия, бъдещи предприемачи, микро бизнеси, както и за цялата общественост и всички заинтересовани

Събитието ще се проведе на 14.06.2023 г. в Зала за събития на ул. Александър Стамболийски 13 в гр. Гоце Делчев с начален час 17:30. Не е необходима предварителна регистрация.

Очакваме Ви!

Консултативното събитие ще представи предстоящи обучения и консултации, каква е възможността за участие и графика на провеждането им.

Събитието се организира по проект Enter Value, в който Еко Неврокоп е бенефициент, и е финансирано с договор за БФП №Β6.3a.17r/13.04.2021 в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

Проектът се финансира 85% от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 15% от националните фондове на Гърция и България, в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество (ТГС) ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014 -2020.

Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Сдружение Еко Неврокоп и по никакъв начин не може да бъде считано, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, управляващия орган и Съвместния секретариат.