Новини

ЕС заделя един милиард евро за опазването на океаните


18-04-2022
На конференцията „Нашият океан“ в Палау ЕС поднови своя ангажимент към международното управление на океаните. ЕС представи списък с 44 ангажимента за периода 2020—2022 г. в размер на почти 1 млрд. евро, което е най-щедрият финансов ангажимент, представян някога на този форум.

Конференцията „Нашият океан“ представя ключова възможност за държавите по света, гражданското общество и промишлеността да се ангажират с конкретни и значими действия по опазване на океаните. Тази година партньори от цял свят се събират около темата „Нашият океан, нашите народи, нашият просперитет“, за да търсят решения за устойчиво управление на морските ресурси, за повишаване на устойчивостта на океаните към изменението на климата и за опазване на здравето на бъдещите поколения.

В рамките на конференцията ЕС се ангажира по всички теми, разгледани на международния форум: защитени морски зони; борба със замърсяването на морската среда; търсене на решения за океанските аспекти на климатичната криза; изграждане на устойчиви сини икономики; развитие на устойчив дребномащабен риболов и аквакултури и постигане на безопасност, законовост и сигурност в океанските зони. ЕС разработи също така инструмент за проследяване на изпълнението на ангажиментите, който ще позволи на гражданите да следят напредъка.

Подробности ще откриете в съобщението тук.