Новини

Световните природни ресурси пред риск от изчерпване до 2040 г


30-07-2021
Проучване прогнозира, че ако световната икономика и население продължат да растат със сегашните си темпове, природните ресурси ще свършат в рамките на 20 години.

Проучването, основано на изчислителни модели, твърди, че през следващото десетилетие глобалните ресурси на планетата ще започнат да намаляват, информира "Джерусалем пост".

Изследването е проведено от Гая Херингтън, изследовател за устойчивост и динамичен системен анализ в консултантската компания KPMG, и публикувано в Yale Journal of Industrial Ecology.

Според проучването обикновеното търсене и предлагане поражда следния проблем: Ако световната икономика и население продължат със сегашния си темп на растеж, природните ресурси в света в крайна сметка ще свършат. Тогава икономиката и населението ще започнат да намаляват, за да съответстват на предлагането.

Иновативно проучване на MIT през 1972 г., озаглавено "Граници на растеж" (LtG) е първото, което се опитва да реши проблема въз основа на емпирични данни и изчислителен анализ. Изследването от 1972 г. създава компютърен модел, който анализира потреблението и производството в световен мащаб въз основа на използвани данни от много области, между които население, равнища на плодородие, нива на замърсяване, производство на храни и промишлено производство.

След това изследването представя 12 възможни сценария за бъдещето, базирани на различни прогнози за човешкото поведение. В повечето сценарии непрекъснатият икономически растеж в крайна сметка надхвърля световните природни ресурси, което прави по-нататъшния икономически растеж невъзможен. В резултат на това личното благосъстояние ще започне да намалява.

Един от най-известните от сценариите от 1972 г. прогнозира, че глобалният икономически растеж ще продължи както преди. Около 2040-те години световната икономика ще започне да губи позиции и в резултат на това населението на света, наличността на храна и други ресурси ще спаднат.