Новини

Затоплянето на климата с 1.5 градуса може да е факт още през 2030 г., предупредиха учени


06-11-2018
През 2030 г. глобалните емисии от въглероден двуокис трябва да намалеят с 45% спрямо нивата от 2010 г. В средата на века възобновяемите източници трябва да осигуряват 70-85% от глобалното производство на ток (в момента този дял е около 25%). Употребата на природен газ за производство на енергия трябва да се сведе до 8%, а на въглища - почти до нула. До 7 млн. кв км земи (малко по-малко от Австралия) ще са необходими за добив на биосуровини за енергетиката.

Това са част от заключенията в разпространеният днес доклад на Междуправителствения панел за климатичните промени (IPCC). Той се основава на 3 години изследвания и една седмица спорове между учените и правителствени представители на среща в Южна Корея. В него се описват последиците от глобално затопляне с 1.5 градуса до края на века.

В заключенията се казва още, че човечеството не постига почти нищо в поетото в Париж през 2015 г. обещание да преследва цел от 2 градуса повишаване на средната температура и се отправя към вариант с 3.1-3.7 градуса. Затоплянето с 1.5 градуса ще се състои някъде между 2030 и 2052 година, изчисляват специалистите.

Разходите за постигане на цел от 1.5 градуса не са никак малки - между 2016 г. и 2035 г. в енергийните системи на планетата ще трябва да се влагат по 2.4 трилиона долара годишно.

 

Защо са важни докладите на IPCC

Докладите на IPCC са основният научен ресурс, използван от правителства и политици за ориентиране в реалното състояние и подготовка и провеждане на политики за намалявене човешкото въздействие върху климатичните промени. Панелът е основан през 1998 г. от Програмата на ООН за околна среда и Световната метеорологична организация и днес обединява 195 страни членки.

Днешният доклад е подготвен от 91 автори и специалисти за проверка на заключенията от 40 държави. Той съдържа над 6000 позовавания на научни заключения, 133 външни автори и 42 000 експертни и правителствени коментари.

Текстът е дело на три работни групи - първата оценява научните основания за оценка на климатичните промени, втората се занимава с последиците, адаптирането и слабите места в този процес, а третата оценява как да бъдат овладени последиците от промените в климата.

Заседанията на панела се провеждат при закрити врати, като правителствата могат да опитат да променят текста на доклада, но това се прави с консенсус. Учените в IPCC трябва да гарантират, че всяка промяна в текста е подкрепена от научни доказателства.

Така се предупреждава, че не са с доказан ефект и че носят рискове мерки като залесяване с повече гори, употреба на биоенергия или технологии за улавяне и съхраняване на въглероден двуокис. Предложения да се отразява обратно в космоса слънчевата радиация не са разгреждани поради неясноти и несигурност в подобен подход.

На пресконференцията представители на учените обясниха, че по законите на физиката и химията е възможно задържане на затоплянето до 1.5 градуса и човечеството разполага с технологии и финансови средства да го постигне. Но друг въпрос е дали политици и правителства имат воля, капацитет и институции да ги използват.

 

Източник: https://www.dnevnik.bg