Новини

На Земята не е останало нито едно недокоснато от човека място


18-01-2023
Опит на изследователи да открият поне едно-единствено недокоснато от човешката цивилизация място на Земята е претърпял неуспех. Човечеството до този момент е успяло да „оцапа“ буквално всичко, което е възможно.

Изследователи от Оксфордския университет са решили да се заемат с издирване в надеждата да открият някое девствено местенце на нашата Земя. Имало шансове да намерят такива места дълбоко в арктическите ледове или на някой забравен остров.

Но ако се вярва на доклада, публикуван в изданието PNAS, единственото, което са изяснили изследователите е доколко човешката активност е повлияла на всеки сантиметър от нашето синьо кълбо. С други думи, на Земята не е останала нито една точка, която по един или друг начин да не е подложена на човешката намеса.

В допълнение към изследването на археологични записки учените са изследвали различни микроизкопаеми, анализирали са множество древни ДНК и са създали огромен статистически модел на измененията на растежа на различните растения.

Изучавайки данните до промишлената революция, учените са отбелязали, че влиянието на човешката цивилизация в голяма степен е било локализирано. Но с появата на все по-съвременни технологии се увеличавала и способността за миграция на човечеството на места, където дори няма къде да се стъпи.

Дори и в древни гори, в които не са откривани никакви артефакти, които да сочат, че човекът някога е пребивавал там, тези места така или иначе косвено са подлагани на въздействието на човечеството – засяваните от човека култури са се добрали дори там.

Затова не е важно колко далече ви се струва, че се намирате от човешката цивилизация. Независимо от привидно недокоснатата природа, цивилизацията вече е била там. Изглежда, единственият начин да намерим недокоснати от никого места, е да се отправим към друга планета.